Två medarbetare på Medlink pratar och dricker kaffe

Läkare Lön & Förmåner - Vad Tjänar Hyrläkare? - Medlink

Vad är en hyrläkares lön på ett bemanningsföretag? I detta inlägg kommer vi undersöka om vilken lön och vilka förmåner som man kan få som läkare respektive hyrläkare eller stafettläkare inom vårdbemanning hos Medlink

Vad påverkar en läkares lön?

Det finns flera påverkande faktorer som styr hur hög en hyrläkare/ stafettläkares lön kan vara. Självklart spelar din specialitet och utbildning stor roll men lönen varierar också geografisk och hur flexibel du kan vara. Medlink har valt att inte publicera statistik kring hur hög ersättning man som bemanningsläkare kan få då det finns stora variationer. Dessutom kan ersättningen variera från uppdrag till uppdrag. Kontakta oss gärna för att få en individuell lönebild utifrån dina förutsättningar. Du kan känna dig trygg att lönen alltid är konkurrenskraftig och marknadsmässig.

Erfarna specialistläkare får i allmänhet högst lön
Exempelvis tjänar oftast en erfaren specialistläkare än väsentligt mer än en nyexaminerad, vilket är fallet i de flesta yrkesgrupper. Variationen på ersättning kan dock variera mellan olika specialistområden och råder det brist inom ett visst område kan lönen vara extra hög.

Andra faktorer som avgör lön

Vårdgivaren och den geografiska placeringen kan också påverka ersättningen och ofta men inte alltid är lönen högre hos de privata vårdgivarna. Det beror också på om Medlink har ett ramavtal eller direktavtal med vårdgivaren. Under ramavtalen ingår ofta en större mängd uppdrag och ersättningen är inte lika hög som vid direktavtal, men däremot är uppdragen ofta längre.

Tillgänglighet och flexibilitet påverkar din lön

Ofta kan det kan det uppstå plötsliga behov och då är ersättningen ofta högst. Det innebär då ofta men inte alltid att uppdraget börjar tätt inpå och kan innebära att man måste veckopendling. Många stafettläkare ser detta som en möjlighet att se andra delar av Sverige, lära sig nya journalsystem och rutiner eller kunna utöva sina fritidsintressen.

Sjuklön

Som konsultläkare hos Medlink har du enligt lag alltid rätt till sjuklön. Dock måste du sjukanmäla dig samma dag som du insjuknat till din konsultansvarig på Medlink för att få rätt till sjuklönen.

Förmåner, pensioner och försäkringar

Viktigt är att Medlink utöver en högre lön också har vi en flexibel tjänstepensionsmodell där du som konsult själv kan påverka din pensionsnivå. Du omfattas också av en försäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegruppliv (TGL) samt en sjukförsäkring som täcker inkomstbortfall vid långvarig sjukdom. Dessutom erbjuder vi också löneväxling genom Swedbank samt friskvårdsbidrag.

Fakturera via bolag eller löntagare?

Som konsultläkare kan du alltid välja om du vill vara löntagare eller fakturera via eget bolag. Vi hjälper dig gärna vid frågor om du är intresserad av att starta ett bolag och börja fakturera, det är enklare än många tror. För mer information se, starta bolag.